NINJA TURTLES POOL PARTY

Sunday Definitely a funday

Birthday girlโคโคโค๐Ÿ‘†๐Ÿผ

Ninja Turtle party

Cousins birthday ๐ŸŽ‰ pool party

I wish I took a picture of the pool , at one time there was probably 30 people in the pool. Minus granny ๐Ÿ˜ฐ. But how fun for everyone ๐ŸŽˆ๐ŸŽ‰๐ŸŽ‚

Thank you Jamie and Andrew for the amazing day! Audrey is a doll, so adorable! Happy birthday ! The big ” 5 “๐ŸŽ‚

๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ๐ŸŽˆ

Meanwhile up north …… the fisherman were having fun

Morning sunrise

caught 2 so far โค

Busy weekend at the castle , feeling good today, just super hot day, really wish I knew how to relax better.

So tonight I’m doing my walk and found one of our rocks lol

Nice rock Ashley!

Had to laugh, I guess this Rock thing is starting to take off in Good Old Commerce Twp!

Goodnight to all, until tomorrow, xoxo ๐Ÿ˜˜

Advertisements

Just a fun Saturday

A morning with the kids, a little shopping for a birthday gift for a party tomorrow, and ๐Ÿ™„ duh……..McDonald’s for lunch!

Got this video from the fishing crew up north, no fish yet, but …… nice dive Trevor

Love all the poles lined up to catch some ” KING” fish. Jace told his dad he needs him there to catch the ” KING” ( salmon) like he did last weekend. A little sprinkle outside didn’t stop my walk today, but the humidity is definitely sticky.

When you play with cousins 2 days in a row, you fall asleep at 4:00 pm. Knocked out! But I’m wondering how this is going to work out for tonight sleeping????

Happy Saturday!

Goodnight to all , until tomorrow,xoxo ๐Ÿคฃ

Quick laugh…… don’t text And walk!!!!! Walked into a car while playing words with friends ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ lesson learned

Cousins overnight โคโคโค

Looking forward to a nice weekend. The New Yorker’s are back from vacation. Lots of souvenirs and memories. They had some great stories to share.

Couple things on the agenda for Carter…… get your classes registered! Back to college soon!

Main mate is joining Trevor this weekend on the big boat up north. Trevor’s very pregnant wife will be hanging with granny, the blondes, Dino and Ashley. I really hope they catch lots of fish ๐ŸŸ, the main mate really needs this getaway. The castle might not be in perfect standards while he’s gone ๐Ÿ˜‚ PARTY at the Castle ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ just kidding.

Gorgeous day outside, went on my walk, feeling good.

But WOWZER is it hot ๐Ÿ”ฅ๐ŸŒž๐Ÿ”ฅ๐ŸŒž๐Ÿ”ฅ๐ŸŒž out!rocks waiting to be painted, they are now hiding them in commerce twp, so if you find any, post them on the commerce rocks Facebook page and rehide them. The kids love it โค

How many people can fit on a Pegasus??? For far 4 ๐Ÿค”๐Ÿค”๐Ÿค”๐Ÿค”

Cousin ๐ŸŽ‰ party, tonight. Having the blondes stay the night with Dino . They all promised they will be good ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ. Pizza ๐Ÿ• for dinner, already picked up a bunch of snacks. Evening swim, golf cart ride, movie, bed. Sounds like an amazing night. Wondering if it’s going to flow smoothly ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

Goodnight to all, untiltomorrow , xoxoxo๐Ÿ˜˜

BABY BENTLEY โคโคโค๐Ÿถ

Bonding with Bentley tonight

Stin & Megan have a dinner party after work so we are hanging out with baby Bentley.

Bentley is a little 2-3 lb Yorkie. He’s super cute, and cuddly.

He has a little bark and loves bugging Range dog ๐Ÿคฃ

Funny thing is , he’s almost more work than a child. I’m so afraid of him getting into something or stuck somewhere

Leash training failure. He runs like a rabbit and bounces across the yard

The pictures make him look much bigger than he is

Loving the new patio

Bentley cruising on the golf cart

You can’t take your eye off him for a matter of seconds.

Goodnight to all, until tomorrow, xoxoxo ๐Ÿ˜˜

Doctor Day! Ugh!!!

Feeling so much better , still have to do one more round of antibiotics. Got my return to work day, and things are looking up in this uterus free world. Not sure why my body does not like the stitches they use during surgery, but all in all …. things are improving. Get my weekly B-12 shot tomorrow. ๐Ÿ˜Ž so life is looking good ๐Ÿ˜Š iron tested tomorrow also, hoping for good news โค. No swimming till August tho ๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ก, but it does make sense cause the stitches are still being rejected from my body! Looking at me you would never know all the weird shit I have going on inside my body ๐Ÿ˜‚

When your sitting at the lake and feel something looking at you…… I turn around to this

Scared the shit out of me ! We do not own a cat, but had a cat named Rascal visiting ๐Ÿคฃ

Apparently Rascal has a sibling named Isabel ( a big black dog) who escaped also and decided to stop by to say hello. It wasn’t long before we heard a whole family yelling for them. They live around the corner so it was a little walk for them to find us.

NewYork update

๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝ๐Ÿ—ฝI’m dying laughing right now, coming home from my doctors appointment, had to stop and do a quick picture …… in honor of Carter and LOVER

Just a little Statue of Liberty in Michigan

Straight from Colasanti’s Market in highland twp๐Ÿ‘†๐Ÿผknew I’d get a laugh from the New York travelers ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

Hope everybody had a great day , good night to all , until tomorrow xoxoxo ๐Ÿ˜˜

WALL STREET FUN ๐Ÿ’ธ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ’ต NYC Carter and Lover

The New York travelers have hit time square

They dined at BUBBA GUMP restaurant

Each day they have a different agenda planned out. I love hearing about there Day! They seem to be having the best time

NewYork Stock exchange!! Carters in heaven ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ

Hope Lover is able to get Carter out of that place , his whole world revolves around trading ( oh , and Lover ๐Ÿคฃ)

Little Italy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น and China Town

Cookie Dough Confection

๐Ÿ‘… Yum

Glad they are having a fun time

Goodnight to all

Until tomorrow, xoxoxo ๐Ÿ˜˜

LAKE DAY ๐ŸŸ๐Ÿ ๐ŸŒž

Another day in the neighborhood

Blondes are coming over to swim and so granny can see her boys. Jace’s birthday is coming up………. the big ” 5 “! Waiting to see when the celebration is . Kids are so funny, I’ve already gotten him a bunch of birthday gifts, but every time we talk about his birthday, which is all day, he changes the stuff he “really wants” ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ. He’s the type of kid who will love any ๐ŸŽ gift.

Swim day

Or should I say ….. fishing for water balloons. They have 75 balloons floating in the lake, about 20 green ones and guess what????? They all want the same one๐Ÿ˜ณ

Funny thing , while fishing for water balloons and Jace just pulled out

a fish ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐ŸŸ

All 3 have nets, all 3 are catching fish

The big ” catch ”

Way to hot, this heat is killing me today , not sure why , but feeling sweaty and miserable lol. Thinking I stayed up to late watching some motorcross dude jump a bunch of stuff. I guess he broke a bunch of records. Nice job

Goodnight to all, until tomorrow, xoxoxo ๐Ÿ˜˜